На пресконференцията днес във Велики Преслав бе представен работен проект на Стратегия за местно развитие. Тя е във връзка с работата по праекта за „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група /МИГ/ на територията на община Велики Преслав” от Програмата за развитие на селските райони-ос 4 „ЛИДЕР“. Със Стратегията Общината, в партньорство с Кариера Драгоево и читалище „Развитие 1874”, ще кандидатства за финансиране пред Програмата за развитие на селските райони. Основните приоритети на Стратегията за местно развитие са туризмът и земеделието, обясниха от екипа – експертите Галина Минчева, Яна Стоева и координаторът на проекта Красимир Колев. Като специфични цели са заложени развитие на екопроизводства и продукти в земеделието, развитие на традиционните земеделски и животновъдни дейности, подобряване на средата на живот в селата. При одобрение на Стратегията възможността за финансиране е в размер на 3 540 000 лв. Очаква се да бъдат подписани 121 проекта в общината, от които 17 дългосрочни със средства от 50 000 до 250 000 лв. На пресконференцията бяха отчетени и резултатите от проведеното учебно посещение на МИГ в Словения, в работната група на което бе кметът Димо Бодуров и представители на екипа на проекта и на общината. Той съобщи, че по време на визитата е направено предложение за партньорство между младежи от Словения и от Велики Преслав. Кметът сподели впечатленията си от срещите с местните власти, неправителствени организации и представители на бизнеса като се спря подробно с решаването на проблемите там по отношение на управление на отпадъците, дейността на младежките клубове, здравеопазването и др. ШУМ.БГ