Общинската администрация във Велики Преслав изпрати възражение до министъра на околната среда и водите Нона Караджова по повод съобщение на екоминистерството за постъпила административна преписка с искане за издаване на разрешително на МВЕЦ „Моста“ за водовземане от яз. „Тича“. „Изразили сме становището на Община Велики Преслав, взето въз основа на мнението на специалисти. И то е несъгласие МВЕЦ „Моста“ да ползва вода над санитарния минимум като бъде преработена схемата и водовземането от яз. „Тича“ да става на кота 183.50 м“, каза за ШУМ.БГ зам.-кметът на община Велики Преслав Красимир Попов. Според него по този начин ще се гарантира осигуряването на необходимия мининмум вода от 260 млн. м. куб. за населените места, ползващи яз. „Тича“. Общината предлага още и извършването на обективен контрол на МВЕЦ „Моста“ при водовземането от язовира. ШУМ.БГ