МБАЛ се присъединява към протеста на малките болници, съобщава от първа страница вестник „Седмица”. „Пак искат разрешително за ВЕЦ „Моста”, Общината възразява”, информира още от водещата си страница седмичникът. „Всички ме приеха радушно” заявява в материал от страницата в.и.д. директор на Професионалната гимназия по селско стопанство в града Евдокия Владимирова. „Общинският съвет във Велики Преслав заседава днес” е другото заглавие то стр.1. За спортен турнир по тенис на маса научаваме от страница втора. „В словесен двубой влязоха ученици в защита на Антигона и Креон”, „Подаръци ще получат най-нетърпеливите данъкоплатци”, „Медицинският център подписа договор с РЗОК” са заглавията от страница 3. Спорт и крими – на стр.4.