Общото събрание на ВиК-Шумен освободи досегашния управител на дружеството Светлозар Дамянов и назначи на негово място Асен Аврамов. Това стана с гласа на държавата, която притежава 51% от ВиК. Срещу смяната гласуваха общините Шумен, Смядово, Хитрино, Върбица и Никола Козлево, които държат 34%. На Общото събрание не присъстваха представители на Велики Преслав и Каспичан, а тези от Каолиново, Нови пазар и Венец не можаха да участват в гласуването, защото не представиха редовни пълномощни. В началото на заседанието представителят на държавата – Владимир Кавдански от Министертвото на регионалното развитие и благоустсройството, поиска журналистите да напуснат залата. Само 20 минути по-късно събранието приключи. „Като мотив за уволнението на г-н Дамянов бяха посочени лошите финансови резултати на дружеството. За това обаче не ни показаха никакъв документ“, каза зам.-кметът на Община Шумен Митко Киров на импровизирана пресконференция в барчето на ВиК. Той обясни, че изборът на Асен Аврамов е бил незаконен, тъй като е станал в нарушение на Търговския закон и на Устава на дружеството, според които управителят трябва да има определен образователен ценз – магистър със специалност хидроинженерство. „Не съм разговарял с кмета Костов, но предполагам, че той ще подаде искова молба до Окръжния съд за отмяна на днешното решение“, каза още Киров. Той обясни, че съгласно дневния ред на събранието заменен и държавния контрольор на ВиК. Новият е Владимир Кавдански, който сменя на поста Аника Костадинова. „Кавдански каза, че не желае да получава заплата, тъй като е държавен служител в МРРБ“, разказа Митко Киров. "Финансовото състояние на ВиК е добро, приключихме 2009-та с 110 хил.лв балансова печалба след начислени данъци. Никой не ми се е обаждал от МРРБ да каже, че имаме лоши резултати“, каза уволненият Дамянов. Според него няма незаменими хора и обеща да помага на ВиК, ако е нужно. ШУМ.БГ