Искам да покажа, че мога да изведа стопанството към по-добри резултати, казва в интервю от първа страница на вестник „Седмица” новият директор на Държавното ловно стопанство в града Емил Гелов. Приеха нова приватизационна програма със старите обекти, е другото заглавие от началната страница на седмичника. От втора страница научаваме за благотворителния мартенски базар, организиран от Ученическия съвет в СОУ „Черноризец Храбър”, в помощ на децата от Хаити. Учредиха Местна инициативна група Велики Преслав, Комисии към Общинския съвет ще търсят земя за фотоволтаици, Александър Горчев: Читалищата са се консервирали както през Възраждането, са заглавията от страница 3. Спортни и криминални новини – на 4 стр.