„Икономическата криза ни повлия много жестоко”, казва в интервю от първа страница на вестник „Седмица” управителят на „Кариера Драгоево” Петър Атанасов. Майки от Върбица стачкуваха за увеличение на детските надбавки, съобщава още от началната си страница седмичникът. За деветата поредна самостоятелна изложба на художника Марин Минков, за раздаването на призовете „Преславер”, за семинар в музея и за имунизациите срещу свински грип и морбили научаваме от страница втора. „Топчето пукна във Велики Преслав в Деня на Освобождението”, „Българското знаме развяха на 3 март в пенсионерския клуб”, „Паметта на поколенията показаха ученици”, са заглавията от страница 3. Спортни новини – на страница четвърта. ШУМ.БГ