Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подготвя проекти по ОП „Регионално развитие“ за бърз интернет в слабо населени, отдалечени и земеделски райнои в страната. Три района са били одобрени от консултативния съвет по информационни технологии, като два от тях включват шуменски общини - Велики Преслав – Върбица – Смядово и Лозница – Самуил – Венец – Хитрино. Избраните райони включват между три и четири общини с населени места, в които няма оператор, който предоставя широколентов достъп до интернет и електронни услуги. При класирането са взети предвид селища, които имат над 500 жители, като повече от половината са деца, младежи и хора в трудоспособна възраст. Останалите критерии са наличието на училища, болнични заведения или медицински пунктове, читалища, предприятия, туристически обекти, земеделски производствени стопанства, малки и средни предприятия, хотели, разработени административни услуги в общинските центрове, включени в оценявания район. Консултативният съвет одобри и методиката за избор на регистър на интернет имената на кирилица ШУМ.БГ