Гробищния парк ще разширяват в Кочово, селска чешма ще ремонтират в Миланово, съобщава от първа страница вестник „Седмица”. „И това лято се очертава да сме на воден режим”, казва в материал от началната страница кметът на Троица Христина Йорданова, „Трябва и ние да оказваме контрол при ремонтите”, заявява кметът на Мокреш Себайдин Ломов. За другарска среща, събрала бивши и настоящи служители на ПТГ „Симеон Велики” четем на страница втора. Отново тук – за финала на културната подготовка за Испания в училището. Анкета с граждани: „Какво искате да видите променено в града през 2010 година” е публикувана на страница 3. Спорт и крими – на 4 стр.