Кметът на общината Димо Бодуров внася докладна за предстоящата на 23 март сесия на Общинския съвет, в която предлага 20 000 лв от бюджета да се вземат от различни пера и се насочат към болницата в града. С цел да се помогне на МБАЛ-Велики Преслав кметът предлага да се орежат средствата по бюджета на общинска администрация с 5000 лв. и други 3 500 лв. за дофинансирането й. Останалите пари ще дойдат от Общинския съвет, който ще намали бюджета си с 5000 лв. Още 3 000 лв ще се вземат от перо „Други дейности на културата“, а с 3 500 лв. ще бъдат намалени средствата в дейност „Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. „Проведохме поредица от срещи с ръководството на „МБАЛ–Велики Преслав“ ЕООД относно бъдещето на болничното заведение и след обстоен анализ на отчета им за 2009 г. и постигнатите от тях приходи и разходи за първите два месеца на тази година резултатите показаха редица проблеми. Те са свързани с липса на финансови средства“, каза кметът Бодуров. Той допълни още, че задълбочено е обсъдена и приходната част на бюджета на общината за първите два месеца на годината като собствените приходи в сравнение с предходната година са намалели с над 25 000 лв. ШУМ.БГ