Списъци на ВиК съоръженията, собственост на общините трябва да изготвят кметовете в областта до 26 март. Те ще бъдат внесени чрез Областния управител в Министерството на регионалното развитие и благоустройството с описаната съответно публично-частна собственост – държавна и общинска. Изискването е във връзка с предстоящото учредяване на ВиК асоциация, в която, освен представител на държавата, ще влязат кметовете на общините в областта или по един представител при тяхно отсъствие, избран с решение на Общински съвет. Темата бе дискутирана днес по време на заседанието на Областния съвет за развитие. Съгласно новите законови разпоредби мажоритарният дял във водната асоциация ще бъде общински с 65% участие, а държавата ще участва с 35%. Кметове очертаха проблемите, с които се сблъскват по отношение на ВиК собствеността. „Ние не знаем кое от ВиК съоръженията е наша собственост и кое на водоснабдителното дружество. Принудени сме да искаме от ВиК документи за собственост. При нас такива няма и не са запазени“, каза д-р Севи Севев, кмет на община Смядово. Според новите реформи ВиК дружеството ще остане концесионер и дяловете при него ще останат като досега – 51% участие на държавата и 49% на общините, стана ясно на заседанието. ШУМ.БГ