Днес на семинар в Каолиново бе представена Стратегия за местно развитие и възможностите за нейното прилагане на територията на общините Каолиново и Никола Козлево. Тя е в рамките на проект “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциални местни инициативни групи в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Ос 4 – ЛИДЕР. „Ще кандидатстваме със Стратегията пред Министерството на земеделието и храните и при одобрението й ще имаме възможността да реализираме проекти на територията на двете общини в размер на 2 млн. евро“, каза за ШУМ.БГ Хюсню Хюсниев, координатор на проекта. Със средствата ще бъдат подпомогнати земеделците, поощрен дребния и среден бизнес, ще се повиши конкурентноспособността, уточни Хюсниев и добави, че това ще става след подадена молба и одобрен проект от Местната инициативна група. 20 души от двете общини вече са преминали обучение, 10 от които за група местни лидери и 10 за прилагане на Стратегията. В тях са включени представители на бизнеса, неправителствения сектор и земеделски производители. Местната инициативна група, която ще работи по стратегията вече е регистрирана в съда, каза още Хюсниев. ШУМ.БГ