Кметът на община Велики Преслав Димо Бодуров и управителят на МБАЛ д-р Милчо Мавродинов днес взеха участие в работна среща, инициирана от областния управител Димитър Александров. В нея участваха заместник-областният управител д-р Емилия Станчева, кметовете на В.Преслав и Нови пазар, управителите на новопазарската и преславска болници, директорите на РЗОК и РЦЗ д-р Йорданка Пенкова и д-р Димитър Костов. На срещата стана ясно, че многопрофилните болници за активно лечение във Велики Преслав и Нови пазар ще получат днес от Районната здравноосигурителна каса остатъка от средствата за извършени дейности през месец януари. Д-р Пенкова обясни, че на този етап средствата над лимитите се изплащат след извършването на проверки за отчетената дейност по клиничните пътеки и това е причината да има забавяне в плащанията. Областният управител Димитър Александров призова ръководствата на здравните заведения да работят за оптимизиране на разходите си, тъй като на този етап приходите на болниците не покриват направените разходи. Участниците в срещата се обединиха около становището, че е необходимо да се търсят варианти и за преструктуриране на здравните заведения, защото в сегашната ситуация те не работят ефективно и само се трупат задължения. По думите на д-р Костов след приемането на новия Закон за лечебните заведения предстои да бъдат изработени стандарти, според които от първостепенно значение за оценката на болниците ще бъде тяхното кадрово обезпечаване. Следващият етап от работата предвижда изработването на Областна здравна карта, където ще бъдат планирани болничните заведения в региона. Важна част заема и бъдещото регламентиране на ниво на достъп, което ще бъде определено за всяко лечебно заведение. ШУМ.БГ