Днес на посещение във Велики Преслав ще бъде 12-членна португалска делегация от област Алгавре. Тя пристигна в Шумен в рамките на проект на Регионалния инспекторат по образование по програма "Учене през целия живот", секторна програма "Коменски"-Регионални партньорства. „Ще им покажем историческите и природни забележителности на В.Преслав, ще разгледаме музея, стария град, църквата“, каза доц. Добромир Добрев, началник на Регионалния инспекторат по образование. Делегацията, в която участват директори на училища, представители на родителска асоциация, учители, днес се срещнаха с областния управител Димитър Александров. Те му подариха Стратегическия план на португалското образователно министерство, за развитието на образованието и технологиите, който се изпълнява в страната. ШУМ.БГ