Преизбраха Румен Радушев за председател на кооперация „Преслав”, съобщава от първа страница вестник „Седмица”. И още от началната страница на седмичника – „Приходите за тримесечието – със 128 000 лв. назад”, „Започват ремонти на улиците”, „Кърпят дупките по пътя Преслав – Шумен до финализиране на договора за основен ремонт”. От втора страница вестникът съобщава за гостуване на изявени деца в Общината, за дарение от играчки за детските ясли, за набирането на екип за бъдещата дейност на Местната инициативна група. „Предлагат два терена за фотоволтаици”, „МВЕЦ Миланово отново на дневен ред”, „С 20% по-малко търсят за обектите от приватизацията”, „В Троица продължават да настояват за по-евтина вода”, „Велики Преслав да се побратими с градове от съседни държави и Европа. Това предлагат съветници след участие в Международно изложение за туризъм”, „Общинският съвет заседава в петък” са заглавия от страница 3. Спортни и криминални новини – на страница 4.