Църковното настоятелство към църквата „Св. Пророк Илия” в с. Кюлевча, община Каспичан, набира средства за ремонт на храма. Даренията могат да се правят на място в църквата или в кметството на с. Кюлевча. За контакти тел.: 05313/ 20-24 и 20-36. Тази година, на 20 октомври, храмът ще чества 150 – годишнината от освещаването. Църквата „Св. Пророк Илия” е обявена за паметник на културата, заради външната и вътрешната украса. Изградена е с дялани блокове от местен камък. По план е безкуполна трикорабна базилика. Дървената й камбанария е най-ранната в църковното строителство от района. Храмът притежава красиво предверие, над което е взидан надпис с имената на ктиторите. ШУМ.БГ