„Преустановиха временно дейността на градината в Мокреш” е водещото заглавие на вестник „Седмица”. „МВЕЦ „Моста” с разрешително за водовземане до 2020 г.” и „Само БКС игра за чистотата” са другите заглавия от началната страница на седмичника. Страница 2 е посветена на Деня на детето – 1 юни. В анкета деца от Велики Преслав разказват за любимите си занимания в свободното време. За новооткрита детска площадка в село Кочово, за концерта на групата „Петте сезона” и за предстоящия празник по повод 1 юни научаваме още от страницата. „Четвъртокласници от ОУ влязоха в спортна надпревара”, „С „Пеперудена магия” деца от ЦДГ омагьосаха публиката” са заглавия от стр.3. Спортни и криминални новини на 4 страница.