15-те населени места на община Върбица са на воден режим, а най-тежка е водната криза в селата Ловец, Сушина, Маломир и Нова бяла река, където водоснабдяването е по един ден на 10-15 дни. Дебитът на водата за цялата община е 8л./сек. Това е казал днес зам. кметът на Върбица Емил Димов на среща с областния управител Красимир Костов. На срещата са присъствали и кметът на с. Ловец Шевки Ахмедов, както и жители на населеното място. Във връзка с проблемите на водоснабдяването са обсъдени няколко варианта в т.ч. да се доставя вода с водоноски или да се търсят алтернативни начини като използване на допълнителни водоизточници - изворни чешми, водоснабдяване от язовир Тича или завиряване на дренажите, там където е възможно. Това са предложили жителите на с. Ловец, което е със 130 домакинства и други 40 вили, използвани през почивните дни. Засега проблем с водопоя на животните не съществува, тъй като се ползва вода от яз. Тича са споделили жителите на селото. Техните предложения ще бъдат обсъдени с директора на В и К- Шумен Светлозар Дамянов е обещал г-н Костов и е уверил присъстващите, че ще се търси бърз начин за разрешаване на проблема. ШУМ.БГ