„Болницата все още без анекс за второто тримесечие” и „20 докладни гледа днес Общинският съвет” са заглавия от първа страница на вестник „Седмица” утре. В интервю от началната страница на вестника Баки Хюсеинов – член на Националния съвет на БСП, заявява: „Трябва да има по-чести срещи с хората”. За заключителния урок на групата „Информационно общество” разказва седмичникът на страница 2. Тук четем и за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби от общината, за ремонта на площадката в Генералските блокове, за Велики Преслав преди 10 години. „Ремонтираха четвъртокласни пътища в общината”, „Инспекцията по труда започна масирани проверки за трудови договори”, „Кандидатстват с проект за детските ясли и СОУ” са заглавия от страница 3. Апел отправят към гражданите на Велики Преслав от страницата служителите в Държавното ловно стопанство. За двудневния риболовен турнир „Велики Преслав за чисти брегове” разказва вестник „Седмица” на стр.4. ШУМ.БГ