Общинският съвет във Велики Преслав ще гласува на предстоящата утре сесия за предоставяне на имоти общинска собственост за изграждане на фотоволтаичен парк. Имотите, които се намират в землището на Велики Преслав и Златар, ще бъдат дадени на концесия за добив на ел. енергия, след като избора на терените бе извършен от Комисия с председател инж.Юмер Мустафа и членове инж.Георги Геров, Радослав Радославов и Димитър Неделчев. Имотите общинска собственост възлизат на 347.368 дка в землището на Велики Преслав и 318.911 дка в землището на Златар. При гласуването утре общинските съветници ще възложат на кмета да внесе предложение, съгласно Закона за концесии за откриване на процедура за предоставяне на концесия за добив на ел.енергия чрез търг или конкурс. ШУМ.БГ