Община Каспичан е разработила проект за преустройство на котелната централа на Дома за отглеждане и възпитане на деца лишени от родителски грижи “Слънце” за работа с природен газ. Целта на проекта е повишаване коефициента на енергийна ефективност и намаляване на вредните емисии в района на Каспичан, отделяни при изгарянето на нафта. Природния газ ще се транспортира посредством газопреносна мрежа, която започна да се изгражда от “Черноморска технологична компания” миналата година. Сегашният парен котел е произведен през 1968, вече е амортизиран и използването му е рисковано. Проектът предвижда подмяна на котела и окомплектовката на котелното с нови циркулационни помпи, Колектори, спирателна апаратура и тръбна мрежа. за нормалното му функциониране. Общата стойност на цялостната подмяна на амортизираната техника и апаратура е 40 000 лв. Размера на съфинансиране от страна на Община Каспичан е 28 000 лв., исканото финансиране от Националния доверителен еко фонд е 12 000 лв. ШУМ.БГ