Представители на община Велики Преслав днес се включиха в работна среща на директори на здравни заведения и представители на общините от областта във връзка с изготвянето на Областната здравна карта. Те решиха след 10-тина дни да изготвят становище, което ще изпратят до министъра на здравеопазването Анна-Мария Борисова, до председателя на здравната комисия в Народното събрание и до областния управител Димитър Александров. По време на срещата представители на община Велики Преслав коментираха необходимостта от промяна на критериите, както и факта, че медицинските стандарти са много завишени. Според кмета на общината Димо Бодуров с намаленото държавно финансиране на болниците се извиват ръцете на общините, които трябва да осигурят нормални здравни грижи за населението. „Ние обаче освен за здравеопазването, трябва да се грижим за още много сфери на територията на общината“, каза Бодуров. Проблемът с недофинансирането също бе дискутиран. „За месец август то е с 35 % по-малко в сравнение с м.г.“, каза д-р Милчо Мавродинов, директор на болницата във Велики Преслав. Според него с този лимит ще е възможно да се обслужват само спешните случаи, което нарушава правата на останалите пациенти, нуждаещи се от здравна помощ. Кметовете изразиха тревогата си, че освободените доктори и медицински персонал вероятно ще се преквалифицират, с което ще оголят още повече здравната система. Очертана бе и липсата на квалифицирани специалисти по здравни грижи – медицински сестри, лаборанти, акушерки, поради което участниците в срещата подкрепиха идеята на Красимир Костов за възстановяване на медицинския колеж в Шумен. ШУМ.БГ