10 000 лв. ще осигури община Велики Преслав по програма за заетостта, чрез която 46 безработни ще започнат работа за срок от 10 месеца. Предложението за Програмата „Нови възможности за продължително безработни и лица над 55 г.“ е разработена от общинска администрация. Днес тя бе одобрена на заседание на Областния съвет по заетостта, който се състоя в Шумен. Тя ще бъде реализирана през идната година, а необходимите средства са на обща стойност 109 360 лв. От тях държавата ще плати 99 360 лв., останалите 10 хил.лв. ще се поемат от бюджета на общината. Наетите по програмата ще изпълняват дейностти по поддържане и модернизиране на елементите от зелената система на общината. В. Преслав участва с още две програми освен тази разработена от общинската администрация. Едната е на археологическия музей и предвижда заетост на 10 безработни за 10 месеца. За изпълнението й държавата ще даде 29 000 лв., а музеят – 4 000 лв. Другата е на фирма „Плиска ойл“, по която ще започнат работа 10 души – безработни младежи до 29 г. и над 55-годишна възраст, за коетодружеството ще осигури 5000 лв., а останалите 24 000 лв. ще дойдат от държавния бюджет. Шуменска област се включва в Националния план за действие по заетостта за 2011 г. с предложения за 12 регионални програми, чрез които ще започнат работа 282 безработни. ШУМ.БГ