18 гроба са открити при разкопки в местността „Голям Юрдан” край Смядово. Проучванията са започнали още през 70-те години на миналия век под ръководството на н.с. Неделчо Попов, завеждащ отдел „Праистория” към Регионалния исторически музей - Шумен. Изследвана е селищна могила от късната каменномедна епоха /5000 години пр. Хр./ При тези проучвания са получени данни за наличието на некропол към селището. През 2005г., под ръководството на доцент д-р Стефан Чохаджиев от Великотърновският университет „Св. Св. Кирил и Методий” и д-р Светлана Венелинова от Регионален исторически музей – Шумен, започват изследванията на древния некропол. От 1 юли 2007 година разкопките продължават в западна посока. До този момент са открити нови 7 гроба, които дават информация за погребалния ритуал. Скелетите са разположени в свито положение – хокер, обърнати на ляво, ориентирани с глава на изток и гробен инвентар в съответствие с пола на погребания и неговия социален статус - различни предмети: каменни брадвички, кремъчни ножове, сечива; накити от минерали, миди и охлювчета, керамични съдове. Това е бил най-ранният период на добив на мед. От особен интерес е намереният групов гроб от края на четвъртото или третото хилядолетие пр. Хр. Откритието е уникално, тъй като от тази епоха до момента са открити гробове с неповече от два скелета. Четири от тях оформят двойки - обърнати са един към друг, а ръцете им създават представа, че са се „прегърнали”. Според доц. д-р Чохаджиев по онова време са били съдове, изработвани специално за погребения. Те са изпичани при по-ниска температура и затова не са се запазили до наши дни. Характерно за погребалния ритуал от епохата е наличието на охра в гробовете. Наред с гробовете от каменномедната и бронзова епоха, археолозите са открили и пещ от ранното българско средновековие. Досегашните открития свидетелстват, че на мястото, където е бил праисторическият некропол са се появили две селища - тракийско и средновековно. Предстои изследването на костния материал в Института по антропология и морфология към БАН. Специалната експертиза ще даде информация за пола и възрастта на погребаните. Анализът на намерените артефакти ще даде възможност на историците да предложат реконструкция на отминалите събития. ШУМ.БГ