До 20 август ще стартира проекта за изграждане на допълнително водоснабдяване на селата Златар, Суха река, Миланово, Мокреш и Драгоево, в община Велики Преслав. Средствата в размер на 1 200 000 лв. вече са осигурени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В момента тече процедура за избор на фирма изпълнител. След старта на дейностите се предвижда проектът да бъде реализиран до 2 месеца. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски пое ангажимента министерството да финансира изготвянето на проект за изграждане на допълнително водоснабдяване на село Риш и община Върбица. Идеята на ВиК-експертите е водоснабдяването да стане от язовир Тича, чрез изграждането на 2 помпени станции. По предварителни данни на ВиК – Шумен, ще са необходими 60 000 лв. за изготвянето на проекта. Средства за реализацията на самия проект ще се търсят от еврофондовете или от Държавния бюджет. ШУМ.БГ