На две заседания Кризисния щаб към община Смядово не успя да вземе решение дали да обяви бедствено положение заради сушата. В съответствие с предупрежденията на Министерството на бедствията и авариите, кметът Маргарита Киранова поиска от членовете на щаба доклади за ситуацията в общината. Според всички институции, участвали в заседанията, параметрите на засушаването и високите температури не са кризисни и не изискват обявяване на бедствено положение. На противоположно становище обаче застана началника на Общинска служба “Земеделие и гори” – инж. Недко Велинов, като обяви минималните добиви, получени след жътвата на есенниците в общината и лошото състоянието на пролетните култури. Той беше подкрепен от представители на земеделските производители. За да се представи коректно обстановката на засетите площи в общината, на заседанието се реши да се изгради експертна комисия с представители на държавните и общински институции – инж.Н.Велинов - началник на Общинска служба “Земеделие и гори” Смядово, д-р Севи Севев – държавен ветеринарен лекар, Пл. Стоянова – главен специалист “Стопански дейности” в Община Смядово, а интересите на земеделските производители ще се представляват от Калинка Жечева и Милена Русева. До първи август комисията трябва да обиколи засетите площи и да отчете пропадналите декари от насаждения в следствие на сушата. След представяне на протокол от експертната комисия, кметът на общината ще може да прецени има ли основания за обявяване на бедствено положение в Община Смядово. ШУМ.БГ