Да се разработи съвместен проект за изграждане на път от кв. Калугерица до с. Мадара ще работят общините Шумен и Каспичан. Целта е 5,5 километровата отсечка, която в момента се използва като черен път да бъде асфалтирана. Тази идея възникна между двете общини по време на провеждащия се в града двудневен форум “Помощ при изготвяне на качествени стратегически документи, насърчаване на партньорството и сътрудничеството и съдействие на изграждане на капацитет за разработка на проекти”. Шумен и Каспичан имат сключен договор за сътрудничество и ще кандидатстват пред Министерството на финансите, чието условие е по инфраструктурни проекти да участват най-малко две общини. По предварителни изчисления стойността на проекта ще излезе към 1 млн. лв. С реализацията му ще се предостави от една страна по-кратък маршрут за местните жители и туристическия поток към Мадарския конник и от друга – избягване на вредните емисии, които влияят на скалния релеф. ШУМ.БГ