Със свое решение Централната избирателна комисия назначи Общинската избирателна комисия във Велики Преслав за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. Съгласно решението тя встъпва в правомощията си от 19 август. ОИК – В. Преслав се състои от 17 членове. За председател е определена Ваня Илиева Пенева, зам. председател Ваня Цветкова Майсторска и секретар Светлана Крумова Колева. За членове на комисията са назначени Недка Иванова Салабашев, Елена Стойчева Драгиева, Хатидже Нуриева Хасан, Деян Ангелов Стойчев, Петранка Енчева Тодорова, Геновева Христова Господинова, Диана Атанасова Атанасова, Красимир Янакиев Сланев, Мержана Йорданова Недялкова, Афизе, Мустафа Шабан, Нурай Ахмед Зърън, Вилдан Осман Алиндер-Ахмед, Румяна Георгиева Папазова, Диляна Стоянова Георгиева. Решението, което е под номер 369 от 16 август подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му. ШУМ.БГ