Кметът на Община Велики Преслав подписа договора с Министерството на регионалното развитие и благоустройство за проекта „Укрепване на речното корито на р. Драгоевска – с. Драгоево“. Днес той бе презентиран пред обществеността в града. Проектът е по Оперативна програма „Регионално развитие“ и е на стойност 1 038 958 лева. Парите идват от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 883 114 лв., а останалите са от държавния бюджет. „В момента подготвяме процедурата за избор на изпълнител, предстои да я съгласуваме с управляващия орган и да я проведем“, каза инж. Димо Бодуров. Според дейностите в проекта 620 м. от речното корито ще бъде укрепено с излети бетонни стени фундамент, представляващ облицовка на речното дъно, както и ще бъде почистено сечението на речното корито от храсти, наноси и земни свлечени маси. Общината има изготвен и 5-годишен план на действие за подръжка на речните корита в населените места, като всяка година в бюджета ще бъдат заделяни средства за подръжка на инфраструктурните съоражения. Припомняме, че през септември 1999 г. падналите поройни дъждове повишиха нивото на водата в р. Драгоевска, която излезе от коритото и нанесе много щети в Драгоево, второто по големина село в общината с 961 жители. Тогава над 100 къщи бяха наводнени, 15 от които напълно унищожени. Водната стихия отне един човешки живот, 9 моста бяха разрушени, удавени много домашни животни . По-късно с пари от държавния бюджет бяха възстановени мостовите съоражения и частично бе укрепено коритото на реката. Днес кметът на общината Димо Бодуров запозна дошлите на презентацията на проекта с дейностите, които ще бъдат извършени. ШУМ.БГ