Договорите за изпълнение на строителните и монтажни дейности на СОУ „Черноризец Храбър" и детската ясла във Велики Преслав вече са подписани. Това стана вчера в общината. Под договара за енергоспестяващи мерки на СОУ „Черноризец Храбър” сложиха подписите си кмета на общината инж. Димо Бодуров и представител на фирмата – изпълнител „Девня Трейд” ООД град Варна, спечелила конкурса с най-висока комплексна оценка сред фирмите кандидатки. В училището ще се извърши подмяна на съществуващата дървена дограма и метални витрини с PVC, саниране , минерална мазилка и измазване на петте корпуса на училището. Изпълнител на ремонта в детските ясли е „Кънстракшън топло”, дружество от две шуменски фирми, които обединяват ресурсите си за изпълнение на поръчката. В детското заведение освен подмяна на дограма, саниране, измазване ще бъде монтиран нов водогреен котел и цялостна подмяна на съществуващата отоплителна инсталация. Припомняме, че проектът за обновяване на образователната инфраструктура е на стойност 876 хил. лв. и бе спечелен от Общината по оперативна програма „Регионално развитие”. От общата стойност 745 хил. лв. осигурява европейският фонд, а общината съфинансира проекта със 131 хил. лв., като 80 хил. лв. от тях дава училищното ръководство на СОУ. ШУМ.БГ