Жалба по реда на чл.267 от Изборния кодекс постъпи днес в Шуменски административен съд, съобщиха оттам. Жалбата е насочена срещу Решение на Общинска избирателна комисия при Община Велики Преслав от 24.10.2011г. за избор на кмет на кметство с.Кочово. Тя е подадена от Даниела Йорданова в качеството на кандидат за кмет на кметство с.Кочово, община Велики Преслав от местна коалиция „ТИЧА”. Оспорващата твръди, че членовете на секционната избирателна комисия в с.Кочово са допуснали да гласуват хора с лични карти с изтекъл срок на валидност и без удостоверения, издадени от РУ на МВР. По депозираната жалба е образувано административно дело. ШУМ.БГ