Административният съд остави без разглеждане жалбата за оспорване на резултатите в с. Кочово Шуменският административен съд остави без разглеждане жалбата на Даниела Петрова Йорданова, кандидат за кмет на Кметство - с. Кочово, община Велики Преслав, срещу Решение от 24.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия -Велики Преслав. С обжалваното решение от 24.10.2011г. на Общинската избирателна комисия за избиране кмет на кметство с.Кочово, до участие във втори тур на изборите за избиране на кмет на с. Кочово са допуснати: Кенан Мустанов Ибрямов от ПП „Движение за права и свободи”, получил 128 действителни гласове и Стилиян Герчев Добрев от ПП „Българска социалистическа партия”, получил 61 действителни гласове. В случая оспореното решение на ОИК не определя изборен резултат, т.е. не се обявява, че един от кандидатите е избран за кмет, а напротив - обявява се, че на първи тур няма избран кмет на кметство Кочово, тъй като няма кандидат, получил повече от половината от действителните гласове. Поради това комисията е обявила провеждане втори тур на изборите и тъй като в избирателния район са били регистрирани повече от двама кандидати, е допуснала до участие във втория тур на изборите само първите двама, получили най-много действителни гласове. Следователно решението от 24.10.2011г. на ОИК - Велики Преслав, не представлява акт завършващ изборната процедура, а само такъв даващ възможност за нейното по-нататъшно развитие и приключването й с краен акт за определяне на избран кмет, след провеждането на втори тур на изборите. Като такова, обжалваното решение не представлява индивидуален административен акт и не подлежи на самостоятелен съдебен контрол. По изложените съображения, съдът е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството по делото, се казва в съобщение на Административния съд до медиите. Оттам уточняват още, че определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от връчването му на страните. ШУМ.БГ