Резиденцията заедно с винарската изба на фирма „Осмар“ ООД е обявена за продажба с начална тръжна цена 200 000 лв. Обявлението е на частния съдебен изпълнител Даниела Златева. Припомняме, че преди дни Шуменският окръжен съд обяви за неплатежоспособно дружеството „Осмар“ ООД и откри процедура по несъстоятелност. Производството по делото бе образувано по молба на управителя на "ОСМАР" ООД, Димитрин Вичев, заради несъстоятелността на дружеството да осъществява търговската си дейност, да изпълнява задълженията си към кредиторите в т.ч. и недостатъчното имущество, което да покрие тяхното изпълнение. Задълженията на Вичев възлизат на 611 хиляди лева, като определената от съда начална дата на неплатежоспособността е 14.06.2011г. - датата, на която срещу търговеца е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по искане на кредитора му "МКБ Юнионбанк" АД гр.София по договор за банков кредит. Дворното място на продавания имот е 740 кв.м. и на него е построена резиденция с избени помещения с обща застроена площ от 176 кв. м. и разгърната застроена площ от 492 кв.м. Документацията за желаещите да закупят имота се намира в деловодството на Районния съд във Велики Преслав. ШУМ.БГ