До 20 май ще приключи подмяната на водопровода от центъра на гр. Върбица до квартал Трошката, съобщи кмета Рефайтин Сефер. 93 000 лева за извършването на този трети етап от цялостния план за подмяна на канализацията в общинския център бяха отпуснати от предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда. Първите два етапа на общинската програма за подмяна на канализацията също бяха финансирани от ПУДОС с общо 207 000 лева. ШУМ.БГ