След провала миналия месец на търга за комплекс „Фабулис“, насроченият нов за утре също се отменя. Причината е, че нито един кандидат не закупи тръжна документация от общината. Срокът изтече днес в 14 часа. И при повторния провален търг началната цена посочена от собственика – община Шумен, бе 2,3 млн. лв., определена спрямо данъчната оценка, а тръжната документация струваше 200 лева. Остана и условието, че да наддава се допуска само този, който е платил и 100 хил.лв депозит. На сесия на Общинския съвет парламентаристите гласуваха, ако комплексът намери купувач, да се заделят 500 хил.лв за покриване на задължения към бившия собственик на имота Николай Николов. Припомняме, че в края на 2010-та Общината стана собственик на развлекателен комплекс "Фабулис" и Летния театър след прекратяване концесията с фирма “Вариант 6” АД за системно неизпълнение на договора. Първоначалната идея на кметската администрация бе комплексът да се даде под наем, но после реши да го даде за стопанисване и управление на Общинското предприятие по туризъм „Мадарски конник”. След това бяха наляти 141 хил.лв за спешен ремонт на покрива, който протече, а сега към историята на „Фабулис“ се записаха и два провалени търга за продажбата му. ШУМ.БГ