Зам.-областният управител Ивайло Илиев отмени заповед на кмета на община Върбица Мердин Байрям. В нея той наредил директорите на детски градини да съгласуват с него назначаванията и уволненията в поверените им заведения, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

На 11-ти декември м.г. кметът Байрям издал заповед №2963. В точка първа той разпоредил директорите на детски градини предварително писмено да съгласуват с него намеренията си „относно сключването и прекратяването на трудови договори, издаването на заповеди за вътрешни замествания и други въпроси, касаещи финансови средства“. В трета точка от същата заповед се нареждало да не разрешават неплатени отпуски и отпуски за обучение, без негово одобрение.
През март Областна администрация била сезирана с писмо от началника на Регионалния инспекторат по образованието.

При отмяната на заповедта зам.-областният казва, че „тя се явява вмешателство в работата на директорите на детски градини на територията на община Върбица и грубо ограничаване на оперативната самостоятелност, дадена им със Закона за народната просвета (ЗНП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗНП),  където е посочено, директорът на детската градина „организира, контролира и отговаря за цялостната дейност“ в нея, както и че той сключва и прекратява трудовите договори с помощник-директорите, учителите, възпитателите, служителите и работниците в общинските детски градини“.

Кметът на община Върбица може да обжалва пред Административен съд-Шумен.

ШУМ.БГ