Председателят на Сметната палата изпрати на Главна прокуратура одитния доклад и одитните доказателства за извършения за одит за съответствие при финансовото управление на община Велики Преслав за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г., съобщиха от Сметната палата.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитния доклад за извършения одит в община Велики Преслав без частта, която е изпратена на прокуратурата.

За нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладът е изпратен на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Докладът е изпратен и на кмета на община Велики Преслав, както и на общинския съвет./БГНЕС