Програмата "Достъп до информация" (aip-bg.org) връчи за 11-и път годишни награди за принос в свободата на информация по случай Международния ден на правото да знам - 28 септември.

Наградите за 2013 година се връчват в шест категории. В категорията "Гражданин, най-активно използвал правото си на информация", наградата "Златен ключ" е присъдена на Георги Сербезов от Пловдив - за активното и последователно търсене на информация от община Пловдив й други институции, свързана с изразходването на публични средства от общината и общинските предприятия.

Георги Сербезов води и печели сам съдебни дела срещу откази на администрацията да му предостави информация. Особеният му принос за достъпа до информация през 2013 г. е в създаването на специализирания сайт /http://zdoi.gkzj.org//, в който се публикуват решения и определения на Върховния административен съд по дела по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Отличената неправителствена организация е Националното движение "Екогласност" - за активна, целенасочена, последователна работа със ЗДОИ за осветляване на теми в областта на ядрената енергетика.

"Екогласност" използва ЗДОИ като средство за събиране на информация и за доказване в съда на закононарушения, които засягат основното право на гражданите на здравословна околна среда.

"Златен ключ" за най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до информация, заслужи Доротея Дачкова от в. "Сега" - за постоянно използване на ЗДОИ при разследване и отразяване на казуси от висок обществен интерес - през 2013 г. по темата за забавените дела в Софийския градски съд.

Институцията, която най-добре е организирала предоставянето на информация за граждани, е Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните.

Антинаградата "Катинар" - за институция, която не изпълнява задълженията си пo ЗДОИ и нарушава правата на гражданите, е присъдена на Министерския съвет - за влошаване на практиката, създадена от предходното правителство, да се публикуват пълните стенограми от заседанията на правителството, както и други административни актове на МС, и за отказа да се прилагат приетите от служебния кабинет правила за публичност на депозитите на държавните фирми.

"Вързан ключ" - за най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация, получава Столичната община за отговора на директора на дирекцията "Обществен ред, УОМП и защита при бедствия" на заявление за броя, основанието за определяне и границите на зоните за сигурност на територията на Столичната община, с което не предоставя исканата информация, но подчертава, че "в световен мащаб от подобна информация се интересуват само терористични и анархистични групи и организации". Във връзка с това копие на заявлението било изпратенокато сигнал на Държавната агенция "Национална сигурност" и МВР.

Денят на правото да знам се отбелязва от застъпниците за свобода на информацията на 28 септември по цял свят. На този ден преди 11 години на конференция в София бе създадена Международната мрежа на застъпниците за свобода на информация.

Представители на неправителствени организации от 15 държави и на международни организации, работещи в областта на свободата на информация, се обединиха около разбирането за необходимостта от утвърждаване и популяризиране на стандартите в свободата на информация.

Днес в мрежата членуват 400 организации от цял свят и 600 експерти, които участват в дискусии и кампании за утвърждаване на националните закони за свобода на информацията и за тяхното прилагане. За да увеличат ефекта от застъпническите кампании, членовете на Мрежата решиха да отбелязват 28 септември като Ден на правото да знам.

vesti.bg