Здравейте, така изглежда улица "Марин Дринов" след прокопаването по водния цикъл.

Тротоарите пропаднаха от тежките машини, плочкитесе разместиха и начупиха. Възстановиха се само отделни кръпки и то с различни плочки. Нито веднъж строителството не беше контролирано нито от надзорната фирма, нито от общински служители. Протестираме срещу некачествено извършените работи с европейски и на данъкоплатците пари.

Емилия Савова, emisa@abv.bg