Шуменският Административен съд /ШАС/ спря заповедта на кмета Любомир Христов за премахване на незаконните кабели на мобилните и интернет оператори, съобщиха от пресцентъра на кметството.

Рязането им трябваше да започне в 9,30 часа днес. Предвидено бе екипи да започнат да свалят жиците от стълбове по ул. „Дедеагач“ в Тракийския. 

От община Шумен съобщиха, че определението на Административния съд е по повод искане, подадено от кабелен оператор.

Потърсена по телефон председателят на ШАС Кремена Борисова отказа да коментира случая, като насочи към пресслужбата на съда. Така не стана ясно, дали е насрочено дело по казуса.

„Ще спазим необходимата съдебна процедура и ще обжалваме решението на Административния съд“, казаха от пресцентъра на общината.

По информация на ШУМ.БГ искането за спиране изпълнението на кметската заповед е отправено от русенската фирма “Нетуоркс-България” ЕООД.

По-късно от съда уточниха, че с определение от 18 март 2016 година е намерил искането за спиране изпълнението за недопустимо, тъй като  целеният резултат е настъпил с подаването на жалбата. В мотивите на съда е посочено, че чл. 217, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ изчерпателно регламентира актовете, чието оспорване не спира изпълнението им. Заповедта на кмета, с която се нарежда премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях, не е сред тези актове. Процесната заповед на кмета не подлежи на предварително изпълнение нито по силата на закона, нито поради наличие на включено разпореждане на административния орган за предварително изпълнение по смисъла на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. По тези съображения съставът на Административен съд – гр. Шумен заключава, че за оспорващия не е налице правен интерес да иска спиране на изпълнението, тъй като с подаването на жалбата срещу заповедта на кмета на Община Шумен е спряно изпълнението й и не се налага изрично постановяване на такова спиране от съда. 

„Самото спиране на изпълнението на заповедта на кмета е предвидено в ЗУТ след подаване на такава жалба. Към момента имаме 3-дневен срок да окомплектоваме преписката и да я изпратим в съда, оттам нататък текат други срокове“, каза пред журналисти по-късно секретарят на община Шумен Диян Димитров. Жалбата е от 6 страници. Главното искане е отмяна на заповедта на кмета. 

ШУМ.БГ