Разходите на пътуващите учители, които работят в училища в населени места с над 5000 души ще бъдат възстановявани по преценка на директора, при условие че в училищната каса има достатъчно средства.

Това се казва в писмо до медиите, изпратено от пресцентъра на Министерство на образованието и науката /МОН/ във връзка с възстановяването на средствата на пътуващите учители и приетата Наредба № 1/16.01.2017 г.

“Министерството на образованието и науката прие Наредба за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или тези за наем на педагогическите специалисти, която определя като малки населените места с до 5000 жители. В този обхват попадат 50% от детските градини и над 45% от училищата в страната. В тях работят над 75% от пътуващите педагози.

Разходите на останалите 25% от учителите, които работят извън селището, в което живеят, ще бъдат възстановявани по преценка на директора, ако в училищната каса има достатъчно пари”, пише в писмото от пресцентъра на министерството.

Припомняме, че преди дни учители от Нови пазар изпратиха протестно писмо до МОН, министъра на финансите, Синдиката на българските учители и кмета на община Нови пазар срещу новата наредба. Според учителите тя е дискриминационна, защото на преподавателите, които работят в селища до 5000 души ще бъдат възстановявани средствата за транспорт от държавния бюджет.
За пътуващите преподаватели от общинските ОУ “Никола Вапцаров” и СУ “Васил Левски” в град Нови пазар ръководството на училищата е решило, че ще успее да поеме тези разноски. Това съобщиха от училищата за ШУМ.БГ.

По-трудно изпълнимо ще бъде за ПГХТД – гр. Нови пазар. В момента гимназията има 11 пътуващи учители, като разходите им за път са около 800-900 лв. на месец, което за година ще струва на училището около 10 000 лв.

“Трудно е да бъдат отделени такива средства, защото никой не е заложил повече средства в държавния стандарт, за да обезпечи тези разходи на училищата в населени места като нашето. А делегираният бюджет на държавните училища, каквото е ПГХТД не позволява да бъдат отделяни допълнително средства. Дори и да отделим сега, за да покрием разходите на тези учители до края на учебната година, не се знае дали ще има достатъчно средства за работни заплати за следващата учебна година”, обясни Маркова. По думите й това може да доведе до проблем с липса на кадри, тъй като ако учителите сами започнат да поемат разходите за път, това може да стане непосилно за тях и да се стигне до напускане.

ШУМ.БГ