Никола е най-често срещаното име при новородените момчета в област Шумен за миналата година. За бебетата от женски пол най-предпочитаното име е Виктория. Това сочат данните на статистиката в Шумен.

На второ и трето място, с равен брой, при момчетата се нареждат имената Александър и Кристиан и Георги и Димитър. В област Шумен сред най-предпочитаните мъжки имена са и Мартин, Данаил, Симеон, Борис, Ивайло и други.

Както и през предходните три години, и през изминалата година най-предпочитаното име сред момичетата е Виктория. Следват Сияна, Александра и Габриела. Често срещани имена са и Михаела, Мария, Никол, Симона, Божидара и Ния.

През 2016 г. новородените деца в област Шумен са наречени с 678 различни лични имена (641 през 2015 година). През изминалата година се запазва тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата (350 имена), отколкото при момчетата (328 имена). С две лични имена са записани шест новородени.

При момичетата тенденцията на навлизане на нетрадиционни имена е по-силно изразена, в сравнение с момчетата.

В област Шумен, най-често срещаното мюсюлманско име при новородените момчета е Емир, следвано от Мерт и Умут, а при момичетата – Мелек, следвано от Азра, Еда и Мирай, които са еднакво предпочитани.

ШУМ.БГ