-         Проф. Желев, през последните години шуменци не веднъж излизаха на протести заради лошото качество на питейната вода и въпреки това реални действия не бяха предприети. Какво направихте вие от ГЕРБ за решаването на този проблем?

-         Първото, което направихме, беше да осигурим от държавата 400 хил. лева за изготвяне на работен проект за изграждане на пречиствателната станция за питейна вода в Шумен. Това не веднъж сме го казвали, но пак ще го повторя, защото благодарение на парите, които отпусна правителството на Бойко Борисов и на отговорното поведение на новия кметски екип вече имаме готов проект. Беше обявена обществена поръчка, беше избран  изпълнител и по моя информация проектът ще бъде представен пред администрацията тези дни. Направихме още нещо много важно, което значително ще намали разходите за строителството в сравнение с идейното предложение, което заварихме. Променихме мястото на площадката за изграждане на пречиствателната станция, защото първоначално предвидената площадка имаше много недостатъци. Строежът трябваше да се извърши върху частни терени, които да бъдат отчуждени и общината да заплати обезщетения на собствениците, след това земята да се преобразува от земеделска в промишлена, после да се изготви подробен устройствен план и да се изгради допълнителна инфраструктура. Цялата тази процедура щеше да отнеме години наред, да забави и да оскъпи строителството. Мисля, че смяната на площадката е огромен плюс, който шуменци със сигурност ще оценят след време. Новото място има и други предимства, в непосредствена близост до терена на бившата метрология преминава канализационна тръба, която отива в пречиствателната станция за отпадъчни води. Това спестява изграждането на мини пречиствателна станция за отпадъчни води, каквато е била предвидена в началото, спестява и харченето на още няколко милиона повече. Около новата площадка има изграден път, има електрозахранване, освен това и теренът е общински. По мнението на специалистите с преместването на площадката спестихме близо 5 млн. лева и така цялата стойност на съоръжението се намалява с 25 до 30%. И няма да бъде пресилено да кажа, че от 35 години насам кметският екип на ГЕРБ е единственият, който направи нещо реално за решаване на проблема с питейната вода в Шумен.

-         Как така тогава питейната вода се превърна в опорна точка и приоритет номер едно в кампанията на други кандидати за депутати, които години наред имаха възможност да използват лостовете на местната и на централната власт, но не направиха нищо?

-         Когато началото е поставено,  по-лесно е да се върви напред. И тук бих искал да направя едно уточнение. Говори се, че предишният кметски екип е имал идеен проект. Това е другата опорна точка. Би трябвало да е ясно, че наличието на някакво намерение, все още нищо не означава. Идейният проект е просто една рисунка, на която в общи линии показваш какво, къде да се намира. Съвсем друго е да подготвиш работен проект, който да представи детайлно какво ще бъде изградено и по него да бъдат направени сметките за цената на съоръжението. Впрочем, логичен е въпросът, защо, след като е имало идея, няма работен проект, след което образно казано да се налеят основите на пречиствателна станция за питейна вода. Още по-резонен е въпросът защо петте милиона, които бяха отпуснати по ПУДООС преди години, не бяха оползотворени, при положение, че тогава имаха лостовете и на местната, и на централната власт да го направят. Защо се стигна до там, че поради липса на готовност или кой знае по какви още други причини Шумен загуби тези пари и те бяха пренасочени за изграждане на други обекти в страната. Защо не бяха оползотворени други три милиона и половина, които отпусна правителството на Орешарски за работен проект за пречиствателна станция за питейна вода и за довършване на старческия дом. Не сме забравили тези неща. Шуменци също не са ги забравили и затова още по-грозно и непочтено изглежда опитът да се яхне вълната на популизма и да се експлоатира постигнатото от други. Вярно е, че проблемът с чистата на питейната вода вълнува всяко семейство, засяга всеки човек, който живее в Шумен и сега най-лесното е политиците използват тази тема, за да трупат предизборни дивиденти. Работата е там обаче, че се прави „помен с чужда пита“, както се казва. Проблемът с питейната вода е наш приоритет не просто декларативно и популистки. ГЕРБ наистина постигна реални резултати при решаването на този въпрос. По време на разговорите, които проведохме с Бойко Борисов и Лиляна Павлова, се разбрахме, че ще продължим да работим в тази посока, защото сме поели ангажимент пред шуменци. Имаме яснота и за това откъде ще дойдат средствата. Пречиствателната станция за питейна вода в Шумен ще бъде изградена с пари от държавната хазна.

-         Другият проблем с питейната вода на Шумен е довеждащият водопровод от язовир „Тича”, който е в плачевно състояние, а подмяната му по предварителни разчети ще струва около 39 млн. лева. Имате ли по-евтино решение на този въпрос?

-         Действително водопроводът е в много лошо състояние. Металната тръба на съоръжението пресича река Камчия поне на 15 места. Това е довело до силна корозия, водата изтича в реката и реално никой не може да каже колко точно е загубата на вода по трасето. На въпроса имаме ли решение – да, имаме решение, което, от една страна, да не бъде толкова скъпо за изпълнение и, от друга – да бъде достатъчно ефективно. От разговорите ми с администрацията зная, че ще бъде възложено изработването на проект за рехабилитация на съществуващия водопровод по съвременна технология и за по-малко средства, отколкото, ако той се подменя. Заедно с това, в момента се работи и по възстановяването на съществуващите дълбоководни кладенци. Община Шумен е включена в подготовката на инвестиционен проект, финансиран от МРРБ. След като завърши проектирането, ще се търси и начин за финансиране на строително-монтажните работи. За нас е изключително важно да възстановим алтернативните източници за питейна вода – помпените станции, които във времето след 1989 година бяха занемарени и спряха работа. Убеден съм, че всичко това ще бъде изпълнено, защото и по тези проекти в момента се работи. Работи се в интерес на хората и мога да уверя шуменци, че ГЕРБ ще завърши започнатото. Бих искал да призова гражданите да гласуват за тази политическа сила, която предлага реални решения и ги изпълнява. С вашата подкрепа ще направим нашия град по-добро място за живот. 

Пресцентър на ПП ГЕРБ-Шумен