От началото на годината досега в 6 от дните е отчетено замърсяване на въздуха в Шумен от 1,04 до 1,78 пъти над нормата.  Въпреки, че нивото на измерваните фини прахови частици за периода е по-ниско в сравнение с последните две години на 1, 3, 5, 6, 7 и 8 януари стойностите им отново са над нормата, която е 50 микрограма на куб. м.

Автоматичната измервателна станция /АИС/ е показала замърсяване с фини прахови частици /ФПЧ/ на 1 януари – 1,46 пъти над нормата, на 3 януари превишението е от 1,04, на 5 – 1,35, на 6 януари – 1,73 пъти, на 7 – 1,42 и най-високото ниво през тези дни е измерено на 8 януари – 1,78 пъти над нормата.

Известно е, че причина за превишенията на нормата за ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия сектор, замърсените улици и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.

Припомняме, че през януари 2017 г.  шуменци сме дишали мръсен въздух в 15 от дните. Най-голямо замърсяване специалистите от РИОСВ – Шумен са измерили на 2-ри януари, когато превишението е било 4,42 пъти над нормата.

От юни м.г. Общината се захвана да бори мръсния въздух с разработване на Програма и конкретни мерки, за което получи безвъзмездно 97 456 лв. по ОП “Околна среда”. Тя има 22 месеца срок да избере екип от специалисти след обществена поръчка и да се актуализира досегашната Програма, да се направи оценка на качеството на въздуха, да се анализират източниците на замърсяване и да се посочат конкретни мерки за подобряване чистотата на въздуха.

“Има вече избран екип и се работи по актуализиране на Програмата, като очакваме в скоро време и резултати, които ще ни дадат възможност общината да кандидатства за допълнително финансиране по други програми", каза  заместник-кметът по строителство и екология Боян Тодоров. Според него в зависимост от европейските средства можем да кандидатстваме за закупуване на електроавтомобили, миялни машини за улици, да продължим с газификацията.

ШУМ.БГ