Георги е най-предпочитаното момчешко име в Шуменска област през 2017-та. Най-много новородени момичета пък са записани с име Рая, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в града /ТСБ/.

Първенецът на 2016-та Никола сега слиза до второ място, а третото заема Мартин. В класацията за модерност на имената следват Теодор, Алекс, Александър, Борис и Димитър.

Предишната победителка Виктория сега е детронирана и излиза от топ 5. Първото място се заема от Рая. Следват Габриела, Виктория, Симона, Сияна и Никол. 
В Шуменско най-често срещаното мюсюлманско име при новородените момчета е Мерт, следвано от Анъл и Емир, а при момичетата - Мелиса. Следват Дефне и Еда, които са с равен брой.

М.г. в областта са дадени имена на 1100 бебета. Те са наречени с 591 различни лични имена. Запазва се тенденцията за по-голямо разнообразие на имената при момичетата - 315 имена, отколкото при момчетата - 276, допълниха от ТСБ.

Отделно от класацията на имената на новородените в областта се води и обща статистика на имената. Най-често срещаните мъжки имена в Шуменско през 2017-та са Иван, Георги и Димитър, а при жените в топ 3 са Фатме, Айше и Иванка.

ШУМ.БГ