Водата от яз. „Тича“ е с повишена мътност вече втора седмица. Това показва последната взета проба от Регионалната здравна инспекция в Шумен. Според РЗИ водата по показател мътност е неприемлива.

По данни на Министерството на околната среда и води от 12 март яз. „Тича“ е със запълване над 90 %. Язовирът прелива с 9,5 м3/сек, изпускат се по 5 м3/сек  през ВЕЦ и по около 13м3/сек през водовземна кула за напояване.

ШУМ.БГ