От началото на месец юли са подадени общо 4 360 заявления за целева помощ за отопление за предстоящия сезон 2018/2019 г., съобщиха от Дирекция „Социално подпомагане“ в Шумен.  Към момента на 2508 лица и семейства е одобрена целевата помощ. Заявленията се подават по настоящ адрес на кандидата до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“.

Общият размер на целевата помощ за петте месеца е 374,15 лв. и сумата се превежда  изцяло на правоимащите лица, обясниха от ДСП. От там припомниха, че предвиденото увеличение на пенсиите от 1 юли с 3.8 % няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ, тъй като доходът от пенсии по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за отпускане на целева помощ за отопление ще бъде коригиран със съответния коефициент.

За миналата 2017/2018 г. са били подадени общо 10 408 заявления-декларации, а отпуснатите и изплатени помощи за отопление са 8 350. Отказите - 2 058. Тогава, според анализа на ДСП лицата и семействата от област Шумен са предпочитали за отопление твърдото гориво, от което са се възползвали 9 868, с електроенергия са се отоплявали 535 и с природен газ – 5 лица и семейства.

ШУМ.БГ