Предстоящото увеличение на учителските заплати с около 20% от Нова година вече води до увеличен интерес към професията.

"Отчитаме повишен брой кандидат-студенти в професионалните направления, които ще завършват с придобиване на педагогическа правоспособност. Повишен интерес имат и следдипломните квалификации за придобиване на учителска правоспособност", каза днес в Смядово министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Той добави, че заради по-доброто възнаграждение на учителския труд, се повишава и интересът да се завърнат в системата хора с педагогическо образование. "По-важно е, не само да имаме достатъчно учители, а да подберем по-добрите от тях, защото няма по-важен фактор от добрия и мотивиран учител. Учителите са най-важни и ние това сме го казали с бюджета, това сме казали и с намеренията да увеличим двойно възнагражденията", каза министър Вълчев.

В Смядово той проведе работна среща с учители от общината и посети СУ „Св. св. Кирил и Методий”. След нея той се изказа положително за положението там. "Тук разбрах със задоволство, че всички дейности са обезпечени, осигурени, организирани добре. Общината е подпомогнала в много голяма степен образователните институции", каза министърът.

По отношение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, Вълчев заяви: "Това, което в момента правим за всички образователни институции е да има система от показатели, която да мери напредъка, в т.ч. и за обхващането на децата. Механизмът трябва да е постоянен".

"Имаме социално-икономически причини, имаме и социално-културни причини. Те са взаимно свързани. Когато родителите са бедни, това често е резултат на липса на отношение към образованието. Ако те са бедни, това възпроизвежда тази култура. Тогава държавата трябва да се намесва с различните си институции, за да осигуря образование на децата", заяви министърът.

Следобед министър Вълчев ще бъде в Шумен. Той ще проведе разговор с кмета на града Любомир Христов. След това ще присъства на заседанието на Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България (НПССРБ), на което Шуменският университет е домакин. От 15,00 часа в зала 309 на Корпус 1 на университета Вълчев ще участва в среща дискусия със студентите.

ШУМ.БГ