Сделката, с която областната управа на София продаде терена под комплекса "Царските конюшни" на фирмата "Евротрансбилд" ООД, е обявена за нищожна от Софийския градски съд, съобщава "Де факто". Според мотивите на съда цената от 658 хил. лева, за която са продадени трите терена, е в пъти под пазарната.

В началото на юни 2016 г. със своя заповед бившият областен управител Веселин Пенев прекрати съсобственост между държавата и частна фирма - "Евротрансбилд", върху земята, където са "Царските конюшни", като дружеството стана едноличен собственик.

В края на годината Софийската градска прокуратура внесе три протеста в съда по настояване на Министерството на регионалното развитие. С тях се искаше обявяване на сделката за нищожна, а Пенев и оценителят на имотите - Юлия Димитрова-Цекова, получиха обвинения за ощетяване на държавата с 11 млн. лева. Делото срещу двамата още не може да тръгне в съда.

Решението на СГС да обяви сделката за продажбата за нищожна е базирана на две независими оценка от вещи лица. Първият експерт оценява имотите по три метода, като дава обща цена от 23 989 171 лева.

Вторият сравнява по цени, по които Столичната община е продавала терени, без да се отчита местоположението им, и посочва цена от 2.5 млн. лв. Той също използва други два метода, но в крайна сметка според него средната цена на терените е 889 810 лева, защото парцелите са застроени. Всяка от тези цени е по-ниска от тази, за която са продадени трите терена през 2016 г.

Решението на градския съд не е окончателно и може да бъде обжалвано.

Дневник