Център за професионално обучение „Хипократ“ е първият, сертифициран  за обучение на дентални асистенти в България. От 2011-а година центърът  е провел над 30 курса, като в тях са обучени повече от 350 дентални асистенти. Над 90% от курсистите започват работа в дентална практика.

Други възможности за реализация са амбулатории за първична и специализирана дентална помощ, медико-дентални центрове и медико-технически лаборатории.

Партньор на ЦПО "Хипократ" в Шумен е Smile Dental Clinic. Клиниката ще бъде домакин на курса „Асистент на лекаря по дентална медицина“,
който започва на 20-и април. Обучението ще продължи шест месеца и е подходящо за работещи хора, защото ще се проведе в съботно-неделна форма.

Преподавателският състав се състои единствено и само от доказали се професионалисти, като: адвокат Мария Радева – специалист по здравно осигуряване, медицинско и трудово право; д-р Венцислав Стоев – лекар по дентална медицина и доктор на психологическите науки; д-р Мария Ненчева – специалист ортодонт, получил своето образование във Франция, организатор на семинари за ортодонтски асистенти; д-р Илияна Давидова – лекар по дентална медицина и един от създателите на първия в България Център по дентален мениджмънт и комуникации.

Курсистите, които положат успешно държавен изпит, получават Свидетелство за професионална квалификация през НАПОО. Към свидетелството има и EUROPASS, който е валиден за всички страни от Европейския съюз.

Всички, които желаят да намерят своята професионална реализация и искат да се запишат за курса „Асистент на лекаря по дентална медицина“, могат да получат повече информация

 

Платена публикация