Потребителите, които прибягват до бързи кредити, рядко съжаляват за това, дори и при невъзможност да се справят с лихвите. Те дори търсят начини да усвоят още заеми, с които да се справят с първоначално изтеглените. По този начин се получава затворен цикъл, типичен за конкретен потребителски кръг – този на хората, ползващи бързи кредити не при извънредни ситуации, а като стандартен начин за финансиране на спонтанно възникнали желания. Това показва проучване на компанията за изкупуване и управление на задължения "Фронтекс Интернешънъл", което е разработено с цел разбиране на потребителските нагласи и причините за изпадане в задлъжнялост.

Сред своите клиенти компанията идентифицира три типа потребители на бързи кредити. В първата са хора със сравнително ниски доходи, за които възниква неочаквана ситуация, която трябва да финансират - здравословен проблем, наложително пътуване, ремонт на жилището или автомобила или друг неочакван и непланиран разход. Те не разполагат със заделени средства и единствената им възможност да реагират бързо е този тип заем. Тези хора обичайно се стремят да върнат парите.

Втората група също са добри платци, които търсят бързо одобрение и са готови да платят по-високата лихва впоследствие. Третият тип хора също разполагат с ниски доходи, но съпроводени и от ниска финансова култура. Те са наясно, че приходите им не отговарят на сумите за покриване на вноските, което ги лишава от реалната възможност да се справят със заема. Това обаче не ги кара да предприемат мерки, а теглят още и още кредити.

Компанията идентифицира и потребители, които смятат, че ако стоката, купена на изплащане се повреди, имат морално основание да спрат да плащат дължимата сума.

Често потребители се налага да изплащат продукти, които не използват – обикновено допълнителни придобивки към вече сключени договори. Това най-често се случва при мобилните оператори. Потребители на такива допълнителни услуги осъзнават, че не ги ползват, но в същото време трупат дългове по тях, защото не са се запознали с текста от договора, който са подписали и се отнася до тези допълнителни услуги.

Сред проблемните платци според проучването на компанията се нареждат и тези, които имат възможност, но съзнателно отказват да платят дълга си.

Според компанията субективните фактори като потребителски грешки или слаба финансова култура са само част от трудностите при събирането на дълговете.

В анализа си от компанията подреждат видовете кредити според трудността на събирането. Практиката показва, че потребителите масово плащат първо ипотеката, а после всичко останало.

Според проучването следващо по трудност е събирането на непогасени бързи заеми поради факта, че тези клиенти често имат няколко подобни кредита и липсата на постоянен трудов договор, което ги прави недосегаеми за запор или съдебни действия.

Кредитните карти са друг вид задължение, което се събира трудно, главно поради слабото познаване на този тип продукт. Много потребители не разбират правилно условията за ползването ѝ – например, че лихвата е на месечна, а не на годишна база, както и срока на гратисния период. Немалко са и потребителите, които са получили кредитна карта като бонус към друг банков продукт. След изплащането му те трябва да закрият картата, тъй като в противен случай се трупат такси за поддръжка. Това незнание е честа причина за задлъжняване, което обичайно изненадва потребителите, посочват още от компанията.

Дневник